Angst og fobier

UhensigtsmA�ssig angst rammer A�n ud at fire i lA?bet af livet. Den viser sig ved en fA?lelse af uforklarlig uro og uundgA?elig fare. Oftest er det ikke den faktiske situation, men katastrofetankerne i situationen der skaber angsten.
I perioder med stress kan man lettere blive angst. Man er anspA�ndt og reagerer mA?ske voldsomt pA? smA?ting. Kroppen gA?r i alarmberedskab, og fysiske symptomer som hjertebanken, A?ndedrA�tsbesvA�r, svimmelhed og dA?dsangst melder sig.De ubehagelige kropslige oplevelser sA�tter gang i negative tankemA?nstre og katastrofefantasier. Man vil forsA?ge at undgA? situationer, der kan fremkalde de ubehagelige anfald. Det er et selvforstA�rkende mA?nster, som kan fange A�n i en negativ angstcirkel; angsten for angsten.Angsten kan udvikle sig til alvorlig fobi, hvor A�ngsteligheden kan resultere i angstanfald med fA?lelsen af panik og dA?dsangst.
Eksamensangst og sygdomsangst er tillige en tilstand som gA?r hverdagen vanskelig for mange mennesker.Behandlingen af angst tager udgangspunkt i, at det vigtigste redskab mod angst er at erstatte katastrofetankerne med mere realistiske tanker. MA?let er, at man kan udvikle redskaber til effektiv begrA�nsning af angsten.Af fobier kan for eksempel nA�vnes:

  • Fobiske angsttilstande
  • Agorafobi – angst for at fA�rdes alene (med og uden panikangst)
  • Socialfobi – angst i sociale situationer
  • Enkelfobi – angst i sA�rlige situationer
  • Fobisk angst af anden type
Copyright © 2012 KBmedier - Bygget med HTML5 og CSS3