Priser & betaling

Priser:

Individuelle samtaler, ca 50 min varighed: 900 kr.
Studerende, pensionister, kontanthjA�lpsmodtagere: 700 kr.
Vi har ikke ydernummer, men giver rabat, sA?fremt du har en henvisning fra egen lA�ge

Betaling

Betaling afregnes kontant efter hver samtale, medmindre andet er aftalt. Netbank er muligt idet tilfA�lde, at der foretages transaktion samme dag.

I nogle tilfA�lde kan kommunen efter lov om social service, yde hel eller delvis dA�kning af udgiften til psykologsamtaler.

PA? nogle arbejdspladser er det muligt at fA? tilskud til psykologsamtaler, sA?fremt arbejdsgiver har en sundhedsforsikring.

Sygeforsikringen Danmark yder tilskud pA? 200 kr pr psykologsamtale for let til moderat depression.

Afbud skal meddeles senest dagen fA?r inden kl 16.

Ved akut opstA?et sygdom, skal afbud meddeles inden kl. 8 samme dag.

For sent afbud koster normal takst.

Copyright © 2012 KBmedier - Bygget med HTML5 og CSS3