SelvA�rd og identitetsproblemer

Mange mennesker oplever lavt selvvA�rd og/eller identitetsproblemer, at deres lave selvvA�rd har en bA?de smertefuld, begrA�nsende og A?delA�ggende effekt pA? deres liv.Kernen i lavt selvvA�rd er negativ selvopfattelse, selvfordA?mmelse og selvnedvurdering, der kan vise sig ved usikkerhed, kritiske og uvenlige tanker mod en selv og vanskeligheder ved at fA?le sig vA�rdifuld eller berettiget til noget godt i livet.Mennesker der lider af lav selvvA�rd kan reagere med nervA?sitet, aggressivitet eller angst i situationer, hvor de som person fA?ler sig truet. FA?lgen kan vA�re en overdreven underdanighed eller overdreven dominerende adfA�rd over for andre.Behandlingen tager sigte pA? at give en forstA?else af, hvordan det lave selvvA�rd blev udviklet, og hvad der fastholder det. Der arbejdes pA? at erstatte de gamle negative overbevisninger om sig selv og andre med nye, mere realistiske og nyttige alternative tanker og perspektiver.

Copyright © 2012 KBmedier - Bygget med HTML5 og CSS3