Metoder

 • Kropsterapi

  (Body Awareness Therapy - BAT)

  Hele livet udsættes vi for forskellige psykiske belastninger, som manifesterer sig i kroppen i form af spændinger i muskler, sener og holdt åndedræt, hvilket igen påvirker vores holdning og balance.

  BAT metoden hviler på teorier fra bevægelsesterapeut Jacques Dropsy, som igen har hentet inspiration fra Tai-Chi og Zen meditation og han mener, at man som menneske har et tresidet kontaktproblem.

  Det drejer sig om kontakten med:

  • eget jeg
  • den fysiske virkelighed i rum og tid
  • andre mennesker
  • Når der er manglende harmoni, kommer det til udtryk i bevægelser, kropsholdning og stemmebrug.

  Gennem udføring af ganske enkle øvelser, hvor hovedelementerne drejer sig om forholdet til underlaget, midtlinje, bevægelses-centrum og åndedræt, arbejdes der på at kroppen genfinder sin funktionelle optimale balance. Når kroppen er i balance behøves mindst mulig energi til at holde stillingen. Den frigjorte energi kan så bruges til at handle, være kreativ og skabe sociale kontakter, som alle er faktorer der med til at bedre livskvalitet.

  At være, at bevæge sig og at relatere sig bevidst, er selve grundlaget for bevægelsens harmoni.

 • Kognitiv terapi

  Kognitiv terapi er en velundersøgt og veldokumenteret behandlingsmetode og er samtaleterapi baseret på videnskaben om psykologiske processer.

  Terapien bygger på et åbent samarbejde mellem terapeut og klient. Udgangspunktet for terapien er de aktuelle vanskeligheder og følelsesmæssige problemer, som klienten kommer med.

  Der sættes fokus på forbindelsen mellem tanker, følelser, kropslige signaler og adfærd.

  Klienten lærer således gennem terapien at forstå og genkende uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, så de kan brydes.

 • Mindfulness

  Kognitiv Mindfulness meditation bygger på en meget gammel buddhistisk praksis, der har fokus på at vågne op og leve i harmoni med sig selv og omverdenen.

  Fuld opmærksomhed er en enkel og effektiv metode til at sætte en selv fri og genskabe retningen og kvaliteten i tilværelsen, herunder den enkeltes kontakt til egne ressourcer samt relationen til omverdenen.

  Undersøgelser har påvist en positiv psykologisk virkning af Mindfulness træning ved blandt andet stressreaktioner, angstlidelser, kroniske smerter samt forebyggelse af tilbagefald af depression i kombination med Kognitiv Terapi.

  Fuld opmærksomhed er kunsten at leve bevidst.

  Mindfulness udføres af psykolog Elsebeth Møller

 • Psykodynamisk terapi

  Psykodynamisk psykoterapi er den ældste og mest anvendte form for samtaleterapi. Denne terapiform tager udgangspunkt i en antagelse om, at vores opfattelse af tilværelsen, og altså føler, tænker og handler, især har rødder i barndommen. Særlig betydningsfuld har relationen til de nærmeste omsorgsgivere, som regel forældrene, været i dannelsen af vores selvopfattelse og deraf vores måde, at fortolke verden og vores oplevelser på.

  Fokus er således at undersøge og tydeliggøre disse mønstre med henblik på at opnå en bedre livskvalitet og bedre den enkeltes relation til andre.

 • Kriseterapi

  Kriseterapi kan hjælpe, støtte og vejlede en person, til at håndtere de svære følelser, der ofte er forbundet med en ulykke, skilsmisse, dødsfald, fyring o.a. Krise betyder en afgørende forandring eller pludseligt opstået hændelse.

  Følelser af afmagt, meningsløshed, lammelse og chok optræder ofte, og der kan opleves fysiske symptomer såsom træthed, søvnløshed, smerter i led og muskler, samt fordøjelsesproblemer. Der optræder ofte også hukommelsesproblemer, koncentrationsproblemer, temperamentsmæssigt ”kort lunte” og uvirkelighedsoplevelse, flash backs og mistillid til livet.

  Mange har i den situation glæde af, at tale med en psykolog, der kan støtte personen i udholde den svære tid, samt få støtte til at skabe et overblik i det, der til tider kan føles som kaos. Psykologen kan lytte og vejlede og tage udgangspunkt i den kriseramtes akutte behov.

 • TEKST KOMMER SENERE

Copyright © 2012 KBmedier - Bygget med HTML5 og CSS3