Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk psykoterapi er den A�ldste og mest anvendte form for samtaleterapi. Denne terapiform tager udgangspunkt i en antagelse om, at vores opfattelse af tilvA�relsen, og altsA? fA?ler, tA�nker og handler, isA�r har rA?dder i barndommen. SA�rlig betydningsfuld har relationen til de nA�rmeste omsorgsgivere, som regel forA�ldrene, vA�ret i dannelsen af vores selvopfattelse og deraf vores mA?de, at fortolke verden og vores oplevelser pA?.

Fokus er sA?ledes at undersA?ge og tydeliggA?re disse mA?nstre med henblik pA? at opnA? en bedre livskvalitet og bedre den enkeltes relation til andre.

Copyright © 2012 KBmedier - Bygget med HTML5 og CSS3