Spiseforstyrrelser & overvA�gt

Der findes forskellige former for spiseforstyrrelser. Anoreksi, bulimi og det man kalder nervA?s tvangsspisning.

Det kan vA�re svA�rt at afgA?re, om man har en spiseforstyrrelse, idet der er en glidende overgang fra at have et normalt forhold til mad og sin krop, til at tanker om det, fylder hele ens dag og prA�ger ens handlinger, i en sA?dan grad, at man kan invalidere sin krop og hele sit sociale liv.

Symptomerne pA? en spiseforstyrrelse er sA?ledes bA?de psykiske, sociale og ikke mindst kropslige, og behandlingen vil derfor ogsA? fokusere pA? fA?lgende tre aspekter:

  • ved at fA? udarbejdet en kostplan sammen med en diA�tist
  • ved at fA? konkret viden om hvilke konsekvenser der fA?lger med en spiseforstyrrelse f.eks. ved hjA�lp af lA�sestof af forskellig karakter
  • dagbogs-optegnelser

Alle elementerne i behandlingen integreres i de ugentlige psykologsamtaler med fokus pA? at A�ndre den uhensigtsmA�ssige vane samt at tale om, hvad spiseforstyrrelsen har hjulpet A�n med at undgA?.

MA?let er sA?ledes at opnA? et mere meningsfuldt liv med A?get selvvA�rd og selvrespekt.

Copyright © 2012 KBmedier - Bygget med HTML5 og CSS3