Tvangstanker/-handlinger (OCD)

Mange mennesker oplever at have deres egne vaner og mA?ske lidt sA�re ideer eller handlinger som, medfA?rer angst eller uro, sA?fremt de ikke udfA?res.
For andre sker der dog det, at disse tanker og eventuelt indskydelser bliver sA? pA?trA�ngende, at hvis man ikke rituelt udfA?rer eller tA�nker disse igen og igen, ja – sA? melder angsten sig.


Ofte forsA?ger man at forstA?, hvorfor man gA?r som man gA?r, men i disse tilfA�lde uden helda�� for der findes ikke en logisk forklaring.

Den tvangsprA�gede adfA�rd eller tankevirksomhed kan blive sA? omfattende, at man bliver socialt og psykisk hA�mmet.

Ved at arbejde psykologisk med sA?vel tvangstankerne og/ eller tvangshandlingerne kan der opnA?s en forstA?else af indholdet i den bagved liggende angst.Endvidere er det vigtigt at fA? stA?tte til at imA?degA? angsten, gradvist eksponere sig for det, man mA?ske i lang tid har undgA?et med henblik pA? at hA�mme angsten for selve angsten og dermed ogsA? kunne agere mere frit og spontant i sin livsudfoldelse.

Copyright © 2012 KBmedier - Bygget med HTML5 og CSS3